پاورپوینت سمینار درس مكاترونیک (Ultrasonic Sensors ) به همراه تصاویر آموزشی

پاورپوینت, خرید پاورپوینت ,دانلود پاورپوینت, دانلود و خرید پاورپوینت , پاورپوینت آماده, خرید پاورپوینت آماده, دانلود و خرید پاورپوینتچکیده: امواج صوتی با فركانس‌های بالاتر از فركانس شنوایی ( امواج التراسونیك) را می‌فرستند و امواج بازگشتی را دریافت می‌كنند. از تاخیر زمانی و سرعت صوت در هوا برای تعریف فاصله از هدف استفاده می‌كنند و همچنین می‌توان تنها برای ت...